Kaks koolitajat, kes ei koolita. Kaks teemat, mis on välisturu või väliskliendiga suhtlemisel elementaarsed. Üks praktiline päev, kus saab kõik õpitu läbi proovida.

 

Toimumisaeg: 17.03.2016, kell 10:00-17:00

Asukoht: Mektory, Raja 15, 12618, Tallinn

Suhtluskeel: Inglise keel

Koolitajad: Annette Kramer, PhD ja Indrek Saul

registreerumisnupp

Osalema on oodatud: Juhid ja meeskonnaliikmed, kes tegelevad igapäevaseltvälisturgude ja välisklientidega, või vastutavad välisturule laienemise strateegia eest. Kasvustrateegia workshopis töötame 3-5 liikmelistes gruppides, seega eriti oodatud on võtmeisikud samast ettevõttest, see võimaldab tegeleda just oma ettevõtte strateegiaga.

 

Meistriklassi esimeses osas räägib mainekas Londoni suhtlustreener Annette Kramer, kuidas luua rahvusvahelisele kliendile suunatud mõjusat äriettepanekut, võttes aluseks just sellele kliendile/turule olulised kultuurilised väärtused ja sisu. Päeva esimeses pooles arutatakse ja katsetatakse läbi mõjusaid viise oma loo rääkimiseks ja ettepaneku struktuuri loomiseks, et saavutada efektiivseim tulemus.

Iga osaleja saab koolituspäevast kaasa konkreetsed näpunäited, ning oma loo rääkimist ja ettepaneku struktureerimist harjutatakse ka ürituse jooksul 3-5 minutilistes sessioonides, koos koolitaja tagasisidega. Kuna äriettepaneku ette kandmiseks võib olla vaid 5 minutit või hoopis tund aega, siis arutatakse läbi nii lühema kui ka vajadusel pikema ettepaneku sisu loomise viisid.

Meistriklassi esimese osa eesmärk ei ole teha võimalikult keerulisi Powerpointi presentatsioone, vaid muuta äriettepanek vestluseks, mida inimesed tahaks jätkata. Annette ütleb, et hea esinemise taga on ainult 5% inspiratsiooni, ja 95% tööd. Hea esinemine koosneb lihtsatest kasulikest harjumustest, mida tuleb treenida, et need automaatseks muutuks. Ja just neid harjumusi treenima hakkamegi!

 

Meistriklassi teine osa keskendub välisturule sisenemise strateegia loomisele eesmärgipuu abil, mille metoodikast räägib tunnustatud müügikasvu coach Indrek Saul. Eesmärgipuu meetod võimaldab ettevõttel soovitud strateegia saavutamiseks vajalikud elemendid visuaalselt kirja panna ühe päevaga, täpsustada olulisimad mõjurid ning määrata igale mõjurile vastutav isik. Nii on kindel, et kogu võtmemeeskond teab, kes, mida ja millal tegema peab, et väliskliendiga leping sõlmida, või edukalt välisturule laieneda.

Ning ei, selles osas ei saa üldisi näpunäiteid stiilis „10 asja mida kindlasti tegema peab, kui tahad…“, vaid selgitatakse ja harjutatakse läbi just konkreetse ettevõtte jaoks strateegia loomine ja eesmärgipuu kirjeldamise tehnika. Ning kõik see käib workshopi vormis, ehk õpitakse töö käigus koos juhendamisega.

 

Ajakava:

9.45 kogunemine ja hommikukohv

10:00 – 12:30 Meistriklass: Mõjusa äriettepaneku loomine ja praktiseerimine

Annette Krameri poolt läbi viidav Meistriklassi esimene osa keskendubki just äriettepanekute tegemisele, võttes aluseks just konkreetsele kliendile/turule olulised kultuurilised väärtused ja sisu. Eesmärk ei ole teha keerulisi presentatsioone, vaid rääkida oma lugu orgaaniliselt ja nii, et see oleks pigem vestlus, mida teine osapool tahaks jätkata. Meistriklass on interaktiivne, seega õpitu praktiseeritakse kohe auditooriumis osalejate poolt läbi.

12:30-13:30 Lõuna

13:30-15:30 Meistriklass: Välisturule sisenemise strateegia loomine eesmärgipuu meetodil

Indrek Saul räägib lühidalt eesmärgipuu metoodikast, ning seejärel jätkub Meistriklass praktikaga.  3-5 liikmelistes rühmades saab läbi harjutada eesmärgipuu loomist, selle visualiseerimist. Tulles workshopile ühest ettevõttest võtmeisikutega, saab harjutada just oma ettevõtte strateegia kirjeldamist koos Indrek Sauli juhendamise ja abiga.

15:30-16:00 Kohvipaus

16:00-17:00 Meistriklass jätkub

17:00-17:15 Päeva lõpetamine ja kokkuvõtted

registreerumisnupp

Koolitajatest:

AnnetteAnnette Kramer, PhD: mainekas Londoni suhtlustreener ja ärikonsultant, kes õpetab, kuidas rääkida kõige olulisemat lugu (äriettepanek) kõige efektiivsemal viisil ja aitab ettevõtetel laieneda uutele turgudele, särada müügitegevustes ja taodelda investeeringuid. Ta konsulteerib rahvusvahelisi firmasid, Euroopa riikide valitsusi ning teeb koostööd mitmete tuntud USA ja UK ülikoolidega.

Annette on arvamusliidriks innovatsiooni ja juhtimise teemadel, ja ta on Cambridge Sotsiaalse Võrdsuse keskuse nõuandja ning osaline prints Phillipi 1960-ndatel asutatud mõttekojas, mis võimaldab ekspertidel luua arutelusid erinevatel ülemaailmsetel teemadel.

Loe artiklit Annette viimasest Eestis käigust ajakirjast Director

 

 

 

Indrek

Indrek Saul: Indrek Saul on omandanud kaks kõrgharidust, esimese Tallinna Tehnikaülikoolis elektroonikainsenerina ja teise Tartu Ülikoolis ärijuhina. Need kaks haridust on talle andnud võimekuse süsteemselt läheneda ärile ja juhtimisele, mõista kasumi teenimise loogikat, leida varjatud kasvuvõimalusi ja mõista äriprobleemide tegelikke põhjuseid.

Indrek on 6 aastat töötanud juhtimiskonsultandina KMPG-s ja PriceWaterhouseCoopers Advisory’s, enne seda pikalt IT ettevõtjana majandus-, CRM ja ärianalüüsi tarkvara müügis. Täna on ta iseseisev strateegia konsultant ja müügikasvu coach, aidates oma klientidel määratleda ettevõtte kasvustrateegiat, leida müügitulude kasvuvõimalusi, parendada müügi- ja turunduse juhtimist ning leida konkurentidest eristumise võimalusi.

Tema klientideks on Amserv, Akzo Nobel, Eesti Energia, Eesti Post, EMT, IF Kindlustus, Swedbank, Nordea pank, Ragn-Sells, R-Kiosk, Rimi, Scania, Sportland, Südameapteek, Veho, paljud hotellid ja reisibürood, IT-firmad, jae- ja hulgimüüjad.

Indreku kohta leiab lisainfot tema kodulehelt

 

 

Edukal registreerumisel esitatakse arve.
Arve tuleb tasuda hiljemalt 16.03.2016.
Ühest organisatsioonist alates kolme liikme osalemisel soodustus 10% arve summast.

Hinnakiri (hindadele lisandub KM)

hinnakiriregistreerumisnupp