Kellele mõeldud

Ettevõtetele kes soovivad konkurentidest eristuda kliendikesksusega ja vajavad tegevuskava ning mõõdikuid kliendikesksuse arendamiseks

Mille poolest eriline

Kogemus ja praktika näitab, et ettevõtte võtmeisikute arusaam kliendikesksusest võib kardinaalselt erineda. Teema on keeruline, hinnangutes ja eesmärkides kokkuleppimine vaevaline. Olen loonud Eesti oludesse sobiva kliendikesksuse praeguse ja soovitud tulevikutaseme määramise metoodika, mille abil saab kiiresti ja üheseltmõistetavalt tuvastada ja visualiseerida erinevused võtmeisikute hinnangutes kliendikesksusele, leida erinevuste põhjused, aru saada praegusest tegelikust arengutasemest, seada kliendikeskse arengu eesmärgid ning määratleda tegevused soovitud tasemele jõudmiseks. Metoodika näitab, milline on ettevõtte kliendikesksuse DNA ja kuidas seda peaks muutma, et saavutada paremaid äritulemusi.

CC DNA

Kliendikesksuse DNA – kõikide vastajate hinnangud eraldi

 

Kuidas toimub

Workshop’i eel hindavad võtmeisikud ettevõtte praegust kliendikesksuse taset 28 võimekuse alusel järgmistes vaadetes

 • Eestvedamine
 • Kliendistrateegia
 • Protsessid
 • Organisatsioon
 • IT
 • Mõõdikud

Hindamine toimub veebiankeediga, valides iga võimekuse kohta ühe neljast arengutaset määratlevast väitest, mis kõige paremini kirjeldab ettevõtte hetkeseisu. Kliendikesksuse neli arengutaset on erinevad selle poolest, mis on ettevõtte jaoks kliendisuhetes kõige olulisem

 1. Ettevõtte kasum
 2. Kliendi rahulolu
 3. Kliendisuhte väärtus
 4. Kliendi väärtus ja vajadused

Workshop’il  käsitletakse kliendikesksuse erinevaid määratlusi, lahatakse kliendi lojaalsuse olemust ja lojaalsuse käitureid, uuritakse seoseid lojaalsuse ja kasumi vahel ning praktilises osas tuuakse esile erinevused hinnangutes praegusele kliendikesksusele ning lepitakse kokku kliendikesksuse eesmärgid ja põhimõtteline tegevuskava nende saavutamiseks (master plan)

Kasu

 • Sisukus – arusaam sellest, mida kliendikesksus tähendab
 • Mõõdetavus – ühine ja faktiline arusaam sellest, mis seisus on ettevõtte praegune kliendikesksus
 • Praktilisus – osutab võimekustele mida tuleb arendada et soovitud kliendikesksuse tase saavutada
 • Kiire – ühe päevaga lepitakse kokku kliendikeskne strateegia
 • Ülevaatlik – ühel pildil nii praegune kliendikesksuse tase kui soovitud eesmärk

CC radar

Investeeringu tasuvus tuleneb

 • kliendisuhete lõppemise vähenemisest mis suurendab ettevõtte turunduse ja müügi efektiivsust
 • klientide hinnatundlikkuse vähenemisest mis võimaldab küsida kõrgemat hinda
 • ristmüügi edukuse suurenemisest mis suurendab käivet
 • rohkematest ja parematest soovitustest, mis suurendab uute klientide arvu

Soovitajad

Artur Praun, IF kindlustuse müügidirektor

Maivi Ots, Eversheds Ots & Co advokaadibüroo juhtivpartner

Ain Käpp, Tallinn Hotels tegevjuht

Tuntumad kliendid

Rimi Baltic
IF Baltic
Eversheds Ots & Co
GoTravel
Wris
Tallinn Hotels
Express Post
Danske pank
Elion
EMT

jt