Alates 2014. aastast olen teinud uuendusliku formaadiga kasvustrateegia kokku 26 ettevõttega, kellest analüüsitavate 16 ettevõtte käibe kasv on kiirenenud 2,8 korda.

Kasvukiirendi mõju

Kust tuleneb käibe kasv 2,8 korda?

Kasvustrateegia mõju hindamiseks on vaja analüüsida, kas ettevõtte kasv enne ja pärast kasvustrateegia workshop’i on muutunud. Eeldasin, et võimalik mõju kiirema kasvu näol peaks nähtuma järgmisel majandusaastal peale workshop’i toimumist. Kas ja kui palju on kasv kiirenenud, tuleb hinnata varasemate aastate keskmise kasvu suhtes.

Kuna eelmise, 2018. aasta majandusaasta aruanded ei ole veel äriregistrisse jõudnud, siis sain analüüsida töid, mille olen teinud 2016. aastal ja varem, kokku 19 ettevõtet (vaata tabelit). Südameapteegi kohta puudusid äriregistris varasemate aastate aruanded, Elektrilevi ja Eesti Posti kui riiklikult reguleeritud ettevõtted jätsin analüüsist välja.

Koondtabel Kasvukiirendi mõju 2019 uus

Analüüsitud ettevõtete individuaalsed kasvumäärad olid väga erinevad, ulatudes paigalseisust kuni kahesaja protsendini aastas, kuid keskmine 2 aasta käibe kasv enne kasvustrateegia workshop´i oli 5% aastas. Järgmisel aastal peale kasvustrateegia toimumist olid tulemused järgmised:

  • Kõikide ettevõtete keskmine käibe kasv kiirenes 2,8 korda.
  • Kokku lisandus 16 ettevõtte käibesse 36 miljonit eurot ekstra käivet.
  • Ekstra käibest teenitud ekstra kasum oli 3 miljonit eurot.
  • Keskmine workshop´i tasuvusaeg oli 3 nädalat.