Esinen, annan loenguid ja teen praktilisi õppusi järgmistel üritustel:

2018

17. jaanuar, EAS, “Ärimudeli praktikum”

30. jaanuar, EAS, “Strateegia praktikum”

15. märts, EAS, “Ärimudeli praktikum”

21. märts, EAS, “Strateegia praktikum”

2017

7. märts, Äripäeva Akadeemia, “Kasvustrateegia workshop”

21. märts, EAS, “Strateegia praktikum”

17.mai, Eesti Konverentsikeskus, “Hinnapsühholoogia- kliendi hinnataju mõjutamine Sulle vajalikus suunas”

21. september E-kaubandusliidu müügi- ja turundusseminar

2016 möödunud üritused

26.november EBS magistriõppe loeng “Ärianalüüs”

22. november CRM-tarkvara seminar hankijatele ja loojatele

Arutame, mis on CRMi roll ettevõtte käibekasvu suurendamiseks, ja mida veel vaja, et käivet tõhusalt kasvatada.

9. november Koolituskonverents 2017

Sel konverentsil räägin, miks on oluline müügikasvu strateegia loomisel kaasata meeskond.

18. ja 30. mai Politsei- ja Piirivalve Ameti Juhtide Kool.

Harjutame ameti võtmeisikute ja juhtidega tööprotsesside kaardistamist, protsessides esinevate probleemide lahendamist, protsesside parendamist ning ressursside ja aja planeerimist protsesside teostamiseks.

12. Mai, Marketingi Instituut, “Kliendilojaalsus”.

Koolituspäev (4 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 21 akadeemilist tundi. Koolituse lõpetaja, saab selle kinnituseks tõendi.

6. Mai, Tartu Ülikool, Strateegilise juhtimise magistriõppe loeng “Turunduse juhtimine” 

Esinen külalisõppejõuna  strateegilise ärijuhtimise magistriõppes, aines Turunduse juhtimine” tulevad käsitlusele kliendikesksus, kliendisuhete kasumlikkus ja klientide lojaalsus. Loengus osalejatele on allpool saadaval kolm olulist artiklit, mille sisu loengus käsitlesime.

27. Aprill, Infovara kliendipäev, “Hea lugu, selge pilt ja terav fookus – ärianalüüs suurel ekraanil”.

17. Märts, “Meistriklass: Välisturule sisenemise strateegia ja mõjusa äriettepaneku loomine”

Kaks koolitajat, kes ei koolita. Kaks teemat, mis on välisturu või väliskliendiga suhtlemisel elementaarsed. Toome Eestisse maineka suhtluskoolitaja Annette Krameri, kes koostöös Indrek Sauliga teeb ühe eriti tõhusa koolituspäeva, kus kõik õpitu saab läbi proovida.

7. 8. ja 10. märts Samsungi nutiseadmete müüjate koolitus “Ostja hinnataju mõjutamine, müüja hinnahirmu ületamine”

28. Jaanuar, esinemine konverentsil “E-kaubanduse konverents

2015 möödunud üritused

17.detsember, EBS JKK, Finantsjuhtide arenguprogramm, Ärianalüüsist müügis ja turunduses

25. november, esinemine Koolituskonverents 2016

15. november, E-tervise strateegia konverents, praktiline workshop tervisevaldkonna tarkvaratellijatele

12. november, esinemine konverentsil “CRM 2016”

4. november, esinemine Recommy Soovitusindeksi seminaril “Käibe kasvatamine lojaalsete klientidega”

28. oktoober, praktiline õppus Päästeameti konverentsil “Eesmärgipuu kasutamine tulesurmade vähendamise strateegia määratlemiseks”

8. oktoober, praktiline workshop “Müügikasvu strateegia”

7. oktoober,  praktiline workshop “Turunduse strateegiakaart”

17. september, praktiline koolitus “Tõhus otsustamine”

15. september, esinemine konverentsil “Jura on tour”

26. mai, PPA Juhtide Kool, praktiline õppus,  protsesside juhtimine ja parendamine

15. mai, Marketingi Instituut, loeng, Klientide lojaalsuse ja kasumlikkuse juhtimine, ettevõtte kliendikesksuse arendamine

16. aprill, Pärnu Finantskonverents, esinemine ja praktiline workshop “Käibekasvu strateegia ja mõõdikute kavandamine eesmärgipuu meetodi abil”

6.märts, TÜ Strateegilise Juhtimise MBA, loeng “Turunduse juhtimine”, kliendikesksus, kliendisuhete lojaalsus ja kasumlikkus, kasvustrateegia, eristumine

17. veebruar, Mailbow seminar “Vareseid loetakse veebruaris”, esinemine otseturunduse sihtimise mõjudest kasumile,  Äripäeva opt-out mõju kasumile analüüsi näitel